Weerstanden weerleggen met KansKrijgers

logo kanskrijgers 

Al te maken gehad met lastige vooroordelen tijdens het zoeken naar werk?

KansKrijgers reikt handvaten aan om deze vooroordelen te herkennen en te leren weerleggen waardoor sollicitanten beter voorbereid zijn op een sollicitatiegesprek.

 

Spelers

KansKrijgers is bedoeld voor werkzoekenden die tot één of meerdere kansengroepen behoren en kan gespeeld worden vanaf 15 jaar.

De kansengroepen die wij voor ogen hebben met het spel:

 • mensen in kansarmoede
 • mensen met een arbeidsbeperking
 • mensen met een andere culturele achtergrond
 • jongeren
 • kortgeschoolden
 • langdurig werkzoekenden
 • alleenstaande ouders
 • 50-plussers
 • vrouwen
 • ex-gedetineerden

 

Spelverloop

KansKrijgers kan gespeeld worden met 2 tot 12 personen.

Elke speler stelt een sollicitant voor die zoveel mogelijk jobs probeert in te vullen in het bedrijf. De spelers concurreren onderling voor de openstaande vacatures.

Daarnaast speelt men ook gezamenlijk tegen Mr Max, een fictieve mede-sollicitant die niet tot een kansengroep behoort.

Wie op het einde van het spel de meeste jobs heeft, wint!

 

Opdrachten

Op hun weg door het spel ontvangen de deelnemers weerstandskaarten. Op die kaarten staan sollicitatievragen  die de deelnemer moet beantwoorden. Wie dit goed beantwoordt, mag stappen vooruit zetten op het spelbord.

Naast weerstandskaarten kunnen de spelers ook kanskaarten ontvangen. Daarop staan situaties omschreven die een opknapper, dan wel een afknapper kunnen zijn. Ook deze kaarten bepalen of de deelnemer stappen vooruit of achteruit mag zetten.

 

Bestellen

Het spel kost 75€; exclusief verzendingskosten.

Het spel is momenteel uitverkocht.

 

Inhoud van de speldoos

De speldoos bestaat uit:

 • 1 centraal speelbord
 • 6 toegangswegen voor spelers
 • 1 toegangsweg voor Mr Max
 • 80 weerstandskaarten
 • 80 kanskaarten
 • 30 pionnen in 6 verschillende kleuren
 • 10 witte pionnen voor Mr MAx
 • 6 opspeldbare badges
 • handleiding

 

Ontwikkeling

KansKrijgers werd ontwikkeld door Jobcentrum, Stebo, Job&Co en Levanto met de steun van SD WORX.

We bedanken uitdrukkelijk het Spellenarchief van Vives Hogeschool voor hun advies en hulp.

Meteen contact opnemen